Innføring: Analyse av fangenes dilemma

"Innføring i spillteori" er nå oppdatert med en innføring i hvordan man kan analysere fangenes dilemma i matriseform.

Trykk her for å gå direkte til sidene om analyse av fangenes dilemma.

Bibliografi og referanser

For de som er interessert å i forfølge ideér som presenteres på spillteori.no videre, har vi nå opprettet en bibliografi. Her vil alle referanser fra sitater og ideér som presenteres føres opp, slik at det er mulig å kontrollere hva dere leser, samt lese videre der det er et ønske om mer inngående kjennskap til temaene. Det vil også komme en oversikt over anbefalt sentral litteratur.

Vårt mål er å presentere spillteori som er forståelig for alle, men akademisk ærlighet og skikkelighet er viktig for oss, noe vi håper vil være åpenbart ved lesning av stoffet på siden.

Problem eller metode?

In psychology, few people see any humor in the concept of an "animal psychologist" or a "statistical psychologist", that is, individuals who do not mind working with any problem so long as they can use, respectively, their animals or their statistics. Ultimately this must remind us of the famous drunk who looked for his wallet, not where he had lost it, but under the street lamp, "because the light is better there", or of the doctor who gave all his patients fits because that was the only sickness he knew how to cure.

Innføring: sentrale spill

Innføring i spillteori, som finnes i menyen på høyresiden, er nå oppdatert med en kort presentasjon av de mest sentrale og kjente spillsituasjonene: fangenes dilemma, chicken, forsikringsspillet, moderat selvhevdelse og utopia.

Trykk her for å gå til den nye artikkelen.

Steinalderhjertet og den moderne hjerne

It becomes ever increasingly clear to many students of man and of the contemporary scene that the crucial difficulty with which we are confronted lies in the fact that the development of man's intellectual capacities has far outstripped the development of his emotions. Man's brain lives in the twentieth century; the heart of most men lives still in the Stone Age. The majority of men have not yet acquired the maturity to be independent, to be rational, to be objective.

Velkommen!

Velkommen til spillteori.no!

Siden er ment å være en ressurs for de som er interessert i spillteori og de som jobber med temaer som kan ha nytte av spillteori.

Jeg er svært takknemlig for tilbakemeldinger på siden, som kan sendes inn via skjemaet som ligger her.

Jeg er spesielt interessert å høre hvordan løsningen for visning av matematiske symboler på siden fungerer, både i tekst, som $u_i = x_i^\beta$, og som frittstående formler:

\[ EU(X) = \sum_x p(x) u(x) \]

Siden er under utarbeidelse, og nytt innhold vil publiseres fortløpende.

Syndiker innhold