Om spillteori.no

Spillteori.no drives og opprettholdes av Henrik Sætra.

Spillteori.no er en norsk ressurs for alle som er interessert i spillteori, rational choice og politisk teori/statsvitenskap. Anvendelsesområdene for spillteori er imidlertid mange og varierte, og jeg forsøker å henvende meg til et publikum uten spesielle bakgrunnsegenskaper.

Spillteori anvendes i dag i svært mange akademiske felt, som økonomi, statsvitenskap, psykologi og biologi. For næringslivet er det også meget interessant med kjennskap til spillteori, da konkurransesituasjoner svært ofte har en strategisk natur - når man tar beslutninger må disse være basert på en analyse av hva effektene av konkurrentens alternative strategier vil innebære. Også innen forhandlinger er spillteori meget sentralt.

Ønsker dere et foredrag om spillteori og strategi? Se her!

Ta kontakt via mail@spillteori.no !


Spillteori.no anvender et system for fremvisning av matematikk som heter jsMath, som du kan lese om her. Visningen av matematikk/symboler fungerer best dersom du har fontene dette systemet anvender, og disse kan du lese mer om og laste ned her.