bindinger

Venstre spiller hardt

Faksimile: VG/DNFaksimile: VG/DN
I onsdagens VG (lenke) kan man lese at Trine Skei Grande og Venstre igjen er klare for kamp. Som et av to støttepartier til Høyre-FrP-regjeringen sier nå partilederen for Venstre at de er ferdige med å spille annenfiolin – de skal inn i regjeringen. Ikke nok med at de skal inn – de skal samtidig ha FrP ut.

Den åttesidige veien til troverdige bindinger

http://www.flickr.com/photos/geoffmc/3219895910http://www.flickr.com/photos/geoffmc/3219895910For at en binding (en strategisk handling som i realiteten fratar deg selv en viss handlefrihet) skal være effektiv, må den være troverdig. Dixit og Nalebuff (1991) legger frem 8 muligheter for å skape troverdighet:

  1. Skap, og bruk, et rykte for troverdighet
  2. Skriv kontrakter
  3. Kutt kommunikasjonslinjer
  4. Brenn broer bak deg
  5. Overlat utfall til tilfeldighetene
  6. Ta små steg
  7. Skap troverdighet gjennom samarbeid
  8. Bruk forhandlingsagenter

De to første punktene endrer spillets gevinster. Det blir mer kostbart å bryte sine bindinger om de er håndhevbare eller medfører tapt anseelse.

De tre neste (3-5) innebærer å endre dine egne handlingsalternativer.

Iran forsøker å true USA ut av Persiabukta

USS John C. Stennis: http://bit.ly/yqK762USS John C. Stennis: http://bit.ly/yqK762Bakgrunn: USAs hangarskip USS John C. Stennis er for øyeblikket på vift - borte fra sin base i Persiabukta. Iran gjennomfører nå, som de fleste nok har fått med seg, en militærøvelse i nevnte bukt, hvor de skyter raketter og tøffer seg. At stater har militærøvelser for å vise hvor store og sterke de er er ingen nyhetssak, men følgende uttalelse fra Irans militærsjef Ataollah Salehi gjør situasjonen langt mer interessant:

- Vi har ingen intensjon om å repetere advarselen vår, og vi advarer kun én gang. Fiendens skip er blitt flyttet til Omanhavet på grunn av øvelsen vår. Vi anbefaler og insisterer på at dette krigsskipet ikke returnerer til Persiabukta, sa brigadegeneralen.

Schelling om bindinger i internasjonale forhandlinger

Når nasjonale representanter deltar i internasjonale forhandlinger, vel vitende om at det er mange forskjellige alternative utfall der resultatet avhenger av kjøpslåing, ser det ofte ut til at de etablerer en forhandlingsposisjon ved offentlige uttalelser - uttalelser som ytres med det formål å opphisse den hjemlige opinion slik at ingen innrømmelser tillates. Hvis man klarer å dyrke en bindende hjemlig opinion, og klarer å tydeliggjøre dette for motparter i forhandlingene, kan man sannsynliggjøre at ens utgangsposisjon også er ens "endelige" posisjon (Schelling 1980).

Valg 2009 og bindinger

Valgkampen er snart over, og et tema som har fått stor oppmerksomhet er Siv Jensens garanti om at FrP ikke vil støtte en borgerlig regjering der FrP ikke deltar. I spillteoretisk sammenheng er dette er svært godt eksempel på en binding. Denne bindingen er som vi vet forankret i en garanti Siv Jensen underskrev under en P4-sending, og vi må anta at bindingen har en viss kraft, selv om det ikke er en juridisk binding.

Hvilke implikasjoner har så denne bindingen? Vel, Høyre, KrF og Venstre må nå ta inn over seg at en regjering bestående av kun disse partiene vil møte "sanksjoner" fra FrP. Dersom FrP ikke hadde bundet seg kunne partiene tenkes å anta at de kunne overse FrP i håp om at partiet allikevel ville støtte regjeringen når alternativet eventuelt er en rød eller rød-grønn regjering.

Schelling om trusler

When one threatens to fight if attacked or to cut his price if his competitor does, the threat is no more than a communication of one's own incentives, designed to impress on the other the automatic consequences of his act. And, incidentally, it it succeeds in deterring, it benefits both parties.

But more than communication is involved when one threatens an act that he would have no incentive to perform but that is designed to deter through its promise of mutual harm. To threaten massive retaliation against small encroachments is of this nature, as is the threat to bump a car that does not yield the right of way or to call a costly strike if the wage is not raised a few cents.

- Thomas Schelling (1980)

Syndiker innhold