dominant strategi

Hvordan få kontroll over et selskap (uten å betale markedspris)?

Våre forutsetninger: Aktør A ønsker å få kontroll over - eller kjøpe hele - selskap Q. Aksjeprisen til selskap Q er ca. 100 kroner, men vi antar nå at aktør A må legge inn et åpent tilbud på et ubegrenset antall aksjer i selskapet for å få kontroll. Dersom en aksjonær får kontroll over 50% av aksjene har han rett til å gjøre selskapet privat og kjøpe de resterende aksjene til en "rettferdig markedspris".

Aktør A velger å sende ut et todelt tilbud, der han tilbyr 105 kroner for de første 50% av aksjene, og 90 kroner for de resterende.

Dersom eierne av 50% av aksjene slår til på tilbudet får disse 105 kroner for hver aksje. Aktør A kan så kjøpe ut de resterende for den laveste prisen i tilbudet (vi antar her at 90 kroner godkjennes som "rettferdig markedspris"). Dersom mindre enn 50% slår til får disse fortsatt 105 kroner for sine aksjer.

Iran forsøker å true USA ut av Persiabukta

USS John C. Stennis: http://bit.ly/yqK762USS John C. Stennis: http://bit.ly/yqK762Bakgrunn: USAs hangarskip USS John C. Stennis er for øyeblikket på vift - borte fra sin base i Persiabukta. Iran gjennomfører nå, som de fleste nok har fått med seg, en militærøvelse i nevnte bukt, hvor de skyter raketter og tøffer seg. At stater har militærøvelser for å vise hvor store og sterke de er er ingen nyhetssak, men følgende uttalelse fra Irans militærsjef Ataollah Salehi gjør situasjonen langt mer interessant:

- Vi har ingen intensjon om å repetere advarselen vår, og vi advarer kun én gang. Fiendens skip er blitt flyttet til Omanhavet på grunn av øvelsen vår. Vi anbefaler og insisterer på at dette krigsskipet ikke returnerer til Persiabukta, sa brigadegeneralen.

Valg 2009 og bindinger

Valgkampen er snart over, og et tema som har fått stor oppmerksomhet er Siv Jensens garanti om at FrP ikke vil støtte en borgerlig regjering der FrP ikke deltar. I spillteoretisk sammenheng er dette er svært godt eksempel på en binding. Denne bindingen er som vi vet forankret i en garanti Siv Jensen underskrev under en P4-sending, og vi må anta at bindingen har en viss kraft, selv om det ikke er en juridisk binding.

Hvilke implikasjoner har så denne bindingen? Vel, Høyre, KrF og Venstre må nå ta inn over seg at en regjering bestående av kun disse partiene vil møte "sanksjoner" fra FrP. Dersom FrP ikke hadde bundet seg kunne partiene tenkes å anta at de kunne overse FrP i håp om at partiet allikevel ville støtte regjeringen når alternativet eventuelt er en rød eller rød-grønn regjering.

Et enkelt spillteoretisk eksempel for markedssjefen

Spillteori kan være så komplisert eller enkelt man ønsker. Mens mye viktig innsikt fremskaffes ved spillteoretisk arbeid mange av oss ville ha problemer med å sette oss inn i, finnes det svært mange spillteoretiske anvendelser som kan være nyttige i hverdagslige situasjoner. Jeg viser her et kort eksempel hentet fra mikroøkonomi-boken til Pindyck og Rubinfeld (2005).

La oss først tenke oss et duopol med to bedrifter som selger konkurrerende produkter i samme marked. I dette eksempelet ser vi bort fra strategier som å utvide til andre markeder e.l., og ser heller på ledelsens vurdering av hvorvidt de skal sette i gang en storstilt reklamekampanje for å øke sine markedsandeler (nødvendigvis til en viss grad på bekostning av konkurrenten da markedet er forholdsvis mettet). At konkurrenten påvirkes av vårt firmas avgjørelse (og vice versa) innebærer at vi har en strategisk situasjon.

Historisk strategi - anbefalt litteratur

Polybus 4

Spillteori sies ofte å stamme fra von Neumann og Morgenstern – altså fra ca. 1944. Det er imidlertid opplagt at kjernetemaet i spillteori er analyse av strategiske situasjoner og valg av strategier, og disse temaene er på ingen måte nye. I den sammenheng vil jeg gjerne anbefale alle tilhengere av spillteori og strategi å lese Polybius' The Rise of the Roman Empire.

Mens spillteoretikere ofte begeistrer seg over å finne anvendelser av sine modeller i det daglige liv (som i koordineringsproblemer mellom ektefeller o.l.), er det til avveksling svært givende å lese historie med det formål å anvende spillteoretiske modeller.

En analyse av fangenes dilemma - 2

Før vi analyserer løsningen av fangenes dilemma som ble startet på forrige side er det nyttig med tre nye begreper:

  • En dominant strategi er en strategi som er den beste for en spiller uansett hvilken strategi motspilleren velger. En slik strategi finnes som vi skal se i fangenes dilemma.
  • Et utfall som er pareto-optimalt (PO) innebærer at ingen av spillerne kan oppnå en høyere gevinst uten at en annen får en lavere gevinst.
Syndiker innhold