Nash-likevekt

Iran forsøker å true USA ut av Persiabukta

USS John C. Stennis: http://bit.ly/yqK762USS John C. Stennis: http://bit.ly/yqK762Bakgrunn: USAs hangarskip USS John C. Stennis er for øyeblikket på vift - borte fra sin base i Persiabukta. Iran gjennomfører nå, som de fleste nok har fått med seg, en militærøvelse i nevnte bukt, hvor de skyter raketter og tøffer seg. At stater har militærøvelser for å vise hvor store og sterke de er er ingen nyhetssak, men følgende uttalelse fra Irans militærsjef Ataollah Salehi gjør situasjonen langt mer interessant:

- Vi har ingen intensjon om å repetere advarselen vår, og vi advarer kun én gang. Fiendens skip er blitt flyttet til Omanhavet på grunn av øvelsen vår. Vi anbefaler og insisterer på at dette krigsskipet ikke returnerer til Persiabukta, sa brigadegeneralen.

Leserspørsmål: "Jeg finner ikke Nash-likevekten."

En leser har sendt inn et spørsmål som omhandler muligheten for å finne Nash-likevekten i forskjellige spill. Nash-likevekt forklares her, men leseren lurer på hvordan man kan finne Nash-likevekten i et spill lignende dette:

Dette eksempelet er det jeg har brukt under omtalen av blandede strategier, og mange vil kanskje se at dette dreier som om det kjente spillet sten, saks og papir. Dette spillet kjennetegnes ved at hver av de tre strategiene kan føre til seier, avhengig av hva motstanderen velger; ved like strategier blir det uavgjort.

Spillteori i en innføringsbok om internasjonal politikk

Et av de fagfeltene der spillteori anvendes er Internasjonal politikk, et emne som ofte ligger under Statsvitenskap i norsk sammenheng. Jeg har her sett på John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens' The Globalization of World Politics: An introduction to international relations (2011). Under omtalen av teoriretningen neoliberalisme (eller "liberal institusjonalisme" om man vil), omtales spillteori på følgende måte:

En analyse av fangenes dilemma - 2

Før vi analyserer løsningen av fangenes dilemma som ble startet på forrige side er det nyttig med tre nye begreper:

  • En dominant strategi er en strategi som er den beste for en spiller uansett hvilken strategi motspilleren velger. En slik strategi finnes som vi skal se i fangenes dilemma.
  • Et utfall som er pareto-optimalt (PO) innebærer at ingen av spillerne kan oppnå en høyere gevinst uten at en annen får en lavere gevinst.
Syndiker innhold