nyhet

Innføring: Ekstensive spill og blandede strategier

Nå er "Innføring i spillteori" oppdatert med informasjon om ekstensive spill og blandede strategier.

Trykk her for å gå direkte til sidene om løsning av spill i ekstensiv form.

Trykk her for å gå direkte til sidene om blandede strategier.

Mer informasjon følger snart! I mellomtiden setter jeg stor pris på tilbakemeldinger om lesbarhet og presisjon i innføringen så langt. Ta kontakt via denne siden eller via mail@spillteori.no.

Innføring: Analyse av fangenes dilemma

"Innføring i spillteori" er nå oppdatert med en innføring i hvordan man kan analysere fangenes dilemma i matriseform.

Trykk her for å gå direkte til sidene om analyse av fangenes dilemma.

Bibliografi og referanser

For de som er interessert å i forfølge ideér som presenteres på spillteori.no videre, har vi nå opprettet en bibliografi. Her vil alle referanser fra sitater og ideér som presenteres føres opp, slik at det er mulig å kontrollere hva dere leser, samt lese videre der det er et ønske om mer inngående kjennskap til temaene. Det vil også komme en oversikt over anbefalt sentral litteratur.

Vårt mål er å presentere spillteori som er forståelig for alle, men akademisk ærlighet og skikkelighet er viktig for oss, noe vi håper vil være åpenbart ved lesning av stoffet på siden.

Innføring: sentrale spill

Innføring i spillteori, som finnes i menyen på høyresiden, er nå oppdatert med en kort presentasjon av de mest sentrale og kjente spillsituasjonene: fangenes dilemma, chicken, forsikringsspillet, moderat selvhevdelse og utopia.

Trykk her for å gå til den nye artikkelen.

Syndiker innhold