terminologi

Sentrale begreper

Listen er under utarbeidelse.

Grunnleggende begreper

Ontologi
Hvordan er verden? Finnes det en objektiv verden der ute, eller er verden f.eks. utelukkende en sosial konstruksjon?
Epistemologi
Hva er kunnskap, og hva kan vi tilegne oss kunnskap om?
Metodologi
Hvordan går vi frem for å tilegne oss kunnskap om verden?
Kvalitativ metode

Grunnleggende terminologi 2

Det er mange måter å klassifisere spillsituasjoner på, og en av de mer grunnleggende er hvorvidt det er snakk om et nullsumspill eller et variabelsum-spill.

I et nullsumspill handler det i all hovedsak om å avgjøre fordelingen av et gode av fast mengde - et knapt gode. Et enkelt eksempel på et slikt spill kan være sjakk, der én spillers gevinst nødvendigvis er motstanderens tap. Dersom man derimot har et variabelsum-spill er det mulig å samarbeide for felles fordel; to personer kan oppnå en viss gevinst ved selvstendig handling, men det kan tenkes at de ved å samarbeide kan øke den totale mengden av gevinstene. Slik situasjoner karakteriseres dermed ofte av at de er langt mindre konfliktorienterte.

Grunnleggende terminologi 1

Først av alt er det interessant å påpeke hva et spill ($\Gamma$) er. I denne sammenheng kan dette defineres som en avgrenset situasjon med gitte spilleregler. Modelleringen av situasjonen vil i all hovedsak innebære en (ofte grov) forenkling av situasjonen for å gjøre de viktigste aspektene tydelig og forståelige.

Videre kan vi definere et alternativ($A$) som en mulig fremgangsmåte for spillerne. I sjakk vil altså alle lovlige trekk være en spillers valgmuligheter.

Syndiker innhold